Anchorage First Samoan Church of the Nazarene

Pastor Afoa F. Lolofietele and Lupe

Fa’amatalaga Ole Savali

Ua fa’avaeina le Ekalesia Nasareta Samoa I totonu o Anchorage e fai ma fa’ataitai ole aiga-fou a le Atua, na foafoaina ia Keriso lesu ma fa’amanaina ele Agaga Paia. Matou te opogi a’oa’oga ale Tusi Paia mo galuega lelei I e uma ua alofaina, talia ma fa’amagaloina. Ua matou taumafai e fa’atinoina lenei savali i:

TAPUA’IGA – FA’AEVAGELIA – MAFUTA-FA’ATASI – LOTOALOFA

Mission Statement

Anchorage First Samoan Church exists to be a model of God’s new society, created in Christ Jesus and empowered by the Holy Spirit. We embrace biblical principles for ministry in which everyone is loved, accepted, and forgiven. Our mission is carried out through:

WORSHIP – EVANGELISM – FELLOWSHIP – COMPASSION

Polokalama Ole Vaiaso / Schedule of Services

Aso Sa / Sunday A’oga Aso Sa / Sunday School – 10:00 AM
Tapua’iga / Morning Worship – 11:00 AM
Aso Lulu / Wednesday A’oga Tusi Paia / Bible Study – 7:00 PM
Tupulaga Talavou / Youth Activities – 7:00 PM
Aso To’onai / Saturday A’oga Pese / Song Practice – 7:00 PM

Telefoni / Contact Information
1220 E Street
Anchorage, Alaska 99501

Ofisa (Office): (907) 274-7659
Faifeau (Pastor‘s Home): (907) 644-0717
Cell: 727-3786

Contact Pastor

13 + 4 =